Функції та види систем пожежної сигналізації

види систем пожежної сигналізації

Протипожежний захист є невіддільним елементом об’єктів різного призначення, особливо там, де перебуває багато людей та знаходиться обладнання чи цінне майно.

Системи протипожежного захисту (СПЗ) призначені для захисту споруд, будівель або їх частин, устаткування різного призначення під час їх зведення, реконструкції, технічного переоснащення чи капітального ремонту.

Системи пожежної сигналізації (СПС) призначені для раннього виявлення пожежі та подавання сигналу тривоги для вжиття необхідних заходів, як-от: евакуювання людей, виклик пожежно-рятувальних бригад, відключення або блокування/розблокування інженерних систем та устаткування тощо згідно завдання замовника та суміжних організацій.

Також система пожежної сигналізації може виконувати функції автоматизації та диспетчеризації інших інженерних систем, що входять до складу або пов'язані з системами протипожежного захисту. Таким чином СПС забезпечує контроль, сигна­лізацію та електрокерування роботою СПЗ об'єкту згідно з вимогами діючих нормативів.

Для виявлення пожежі на початковій стадії розвинення використовуються пожежні сповіщувачі. Для забезпечення зв'язків з іншими СПЗ використовуються різноманітні модулі вводу-виводу.

Основні функції системи пожежної сигналізації

  • виявляти ознаки пожежі на її ранній стадії;
  • передавати тривожні сповіщення до пристроїв подавання пожежної тривоги;
  • формувати сигнали управління для систем протипожежного захисту та іншого інженер­ного обладнання, задіяного при пожежно-рятувальних роботах;
  • сигналізувати про виявлену несправність, яка може негативно впливати на нормальну роботу СПС.

Види систем пожежної сигналізації

Вибір адресної або неадресної СПС грунтується в першу чергу на вимогах ДБН В.2.5-56:2014 (в разі їх наявності до об'єктів даного типу), а також переважно на розмірі об'єкту та обсязі елементів СПЗ, що підлягають керуванню та контролю.

У неадресних СПС сповіщувачі об’єднані шлейфом в одну зону виявлення. Спрацьовування одного зі сповіщувачів формує загальний сигнал тривоги по всій зоні без повідомлення точного місцезнаходження пожежі. Такий тип пожежної сигналізації доцільно використовувати на невеликих об'єктах.

В адресній СПС кожен сповіщувач має адресу у кільці, реалізований протокол обміну інформацією між датчиками та приймально-контрольною панеллю. У разі спрацьовування сповіщувача (автоматичного чи ручного) на панель іде тривожний сигнал з номером кільця та адресою сповіщувача, що дозволяє адресно формувати сигнали управління іншими СПЗ. Адресні системи пожежної сигна­лізації необхідні для середніх та великих приміщень промислового та адміністративно-громадського призначення.

Адресно-аналогові системи пожежної сигналізації здатні надавати максимально повну інформацію про контрольований об’єкт. Вони мають вбудовані контролери, що оцінюють параметри середовища та їх зміни, на контрольну панель також надходять відомості про справність приладів. Інформація, що надходить з мережі сповіщувачів, аналізується, і на основі сукупності даних система приймає рішення про подавання тривожного сигналу. Сучасні адресно-аналогові СПС можуть адаптуватися до умов в контрольованих зонах, мають високу швидкість розпізнавання ознак пожежі та малу частоту помилкових спрацювань.

Наше підприємство займається розробкою та виробництвом елементів системи пожежної сигналізації і пропонує власникам об’єктів та проектувальникам повні серії адресних шлейфових пристроїв. В серії входять:

  • адресні пожежні сповіщувачі димові, теплові, в у тому числі з вбудованими ізоляторами короткого замикання;
  • додаткові розетки до сповіщувачів, що забезпечують високий рівень захисту від пилу та вологи контактної групи сповіщувачів;
  • ізолятори короткого замикання, які в першу чергу рекомендуємо для використання в СПС житлових будинків для забезпечення надійності системи в цілому під час ремонтних робіт в окремих квартирах;
  • адресні пристрої вводу-виводу різної конфігурації входів та виходів, максимально адаптовані під умови використання на реальних об'єктах.

Наша продукція сертифікована, отримані протоколи, що підтверджують підвищену стійкість пристроїв до індустріальних магнітних перешкод.