Класифікація пожежних сповіщувачів

Види пожежних сповіщувачів

Пожежні сповіщувачі є важливою складовою систем пожежної сигналізації, їх робота спрямована на виявлення пожежі на її початковій стадії. В сучасних системах пожежної сигналізації використовуються різні типи сповіщувачів, які дозволяють оптимізувати систему для конкретного об'єкту чи приміщення і забезпечити надійне і безпомилкове виявлення пожежі.

Згідно ДСТУ EN 54-1:2014, пожежний сповіщувач – це компонент системи пожежної сигналізації, який містить принаймні один датчик, який постійно або через невеликі проміжки часу контролює щонайменше одне підхоже фізичне та/або хімічне явище, пов'язане з пожежею, і який подає щонайменше один відповідний сигнал на обладнання управління та індикації. Рішення на подавання тривоги про пожежу або управління протипожежним обладнанням або системами можуть бути прийняті як на сповіщувачі, так і на іншому компоненті системи, наприклад, на приладі приймально-контрольному пожежному (ППКП).

Види пожежних сповіщувачів

Класифікація сповіщувачів пожежної сигналізації може бути проведена за різними параметрами.

Наприклад, за типом контрольованого явища виділяють:

 • димові сповіщувачі, які реагують на появу у повітрі частинок продуктів згоряння або піролізу (аерозолів);
 • теплові, які реагують на підвищення температури навколишнього середовища;
 • давачі полум’я, які реагують на специфічне оптичне випромінювання полум'я;
 • газові сповіщувачі, що чутливі до газоподібних продуктів згоряння і (або) теплового розпаду.

Існують комбіновані пристрої, які можуть аналізувати одночасно кілька різних ознак пожежі.

Класифікація за конфігурацією сповіщувача:

 • точковий сповіщувач — спрацьовує за появи ознаки горіння у визначеній точці;
 • багатоточковий — спрацьовує за появи ознаки горіння поблизу декількох визначених точок;
 • лінійний — спрацьовує за появи ознаки горіння поблизу визначеної лінії;
 • аспіраційний — в ньому повітря та аерозолі всмоктуються через пристрій для відбору проб і за допомогою вбудованого аспіратора (наприклад, вентилятора або насоса) потрапляють до одного або декількох елементів, що реагують на дим.

Крім того, сповіщувачі класифікують за способом реагування на виявлене явище (максимальний, диференційний, динамічного типу), за здатністю сповіщувача вертатися у початковий стан, за можливістю зняття сповіщувача (знімний, незнімний).

Пожежні сповіщувачі також поділяють за способом спрацювання та прийняття рішень про подавання сигналу тривоги:

 • Ручний пожежний сповіщувач вмикається людиною, яка виявила ознаки пожежі чи загоряння у приміщенні.
 • Автоматичні пожежні сповіщувачі контролюють наявність ознак пожежі в приміщенні, при фіксації певної ознаки передають сигнал на пожежний приймально-контрольний прилад.
 • Автономні пожежні сповіщувачі виконують функції виявлення пожежі та видачі звукового сигналу за місцем встановлення, але не зв'язані контрольними лініями з ППКП об'єкта.

За типом підключення та передачі сигналів пожежні сповіщувачі розділяють на:

 • дротові (провідні), які передають сигнал через прокладені дроти;
 • бездротові, які передають інформацію за допомогою радіосигналів.

Критерії вибору пожежних сповіщувачів для СПС об'єкту

Небезпека пожеж полягає в тому, що вони псують і нищать майно, вогонь або задимлення ставлять під загрозу здоров'я людей та інших живих істот і, на жаль, часто вбивають. Тому організація системи пожежної сигналізації та вибір її компонентів є дуже відповідальною справою.
При виборі сповіщувачів для конкретного приміщення чи будівлі потрібно враховувати технічні параметри та умови експлуатації пристроїв, особливості самого об'єкту, вимоги нормативних документів.

Основні чинники, що обумовлюють вибір типу датчиків пожежної сигналізації:

 1. найбільш імовірний прояв пожежі на початковій стадії та прогнозована динаміка її розвитку (предмети та матеріали, що знаходяться в зоні контролю, напрямки поширення вогню);
 2. розміри приміщення (особливо важлива висота стелі);
 3. наявність системи вентиляції та опалення;
 4. мікрокліматичні умови у контрольованих приміщеннях.

Ще не винайдено єдиного типу пожежних датчиків, який би швидко і безпомилково виявляв пожежу в усіх можливих умовах використовування. Вибір сповіщувачів треба робити на основі аналізу конкретних умов на об'єкті, що може привести також до необхідності формування комбінації різних типів пристроїв.

У будь якому випадку надійність системи пожежної сигналізації залежить від якості її компонентів.

Нашим підприємством розроблені та випускаються точкові адресні димові та теплові пожежні сповіщувачі. Наші пристрої:

 • мають високу чутливість,
 • забезпечують мінімум хибних спрацювань, у тому числі в складних умовах функціювання;
 • надійно працюють протягом визначеного виробником строку експлуатації;
 • мають державний сертифікат відповідності.

Наші фахівці готові надати кваліфіковані консультації щодо технічних параметрів та використання пожежних сповіщувачів та інших пристроїв.